De Sloep-Onze Thuis

Samen maken we werk van armoedebestrijding

Een ploeg vrijwilligers staat dagelijks in
voor onthaal, ontmoeting, een warme maaltijd…

Welkom bij De Sloep-Onze Thuis

De Sloep-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding.

Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.


Ons aanbod


Onze Partners